Wojskowe Koło Łowieckie Jenot

Członkowie Koła

Abłamowicz Stanisław

 

Assanowicz Stefan

 

Biedecki Radosław

Bronowski Jan

 

Chrzanowski Szymon 

Daniłowicz Witold

Figielski Dariusz

Filip Czesław

Flak Krzysztof

Freytag Paweł

Gawlik Łukasz

Gawlik Robert

Gromadzki Stanisław

Janiszewski Hubert

Karcz Mirosław

Lichtensztejn Cezary

Lidacki Sławomir

Małolepszy Kazimierz

Małolepszy Artur

 

Matuszewski Andrzej

Miścierewicz Wojciech

Moszczyński Andrzej

Nowaszczuk Roman

Ostrowski Zdzisław

Pianka Krzysztof

Piotr Sieczka

Spilkowski Gabriel

 

Szczepkowski Marcin P.

Szewczyk Arkadiusz

Tarkowski Wojciech

Trędowski Marek

Tulczyński Jacek

Urbański Krzysztof

Wichowski Krzysztof

Wiejak Piotr

Zalewski Józef

Zapadka Zdzisław

Żeńca Andrzej

Wojskowe Koło Łowieckie Jenot

ŚLUBOWANIE CZŁONKOWSKIE

Przystępując do grona myśliwych Wojskowego Koła Łowieckiego „Jenot” ślubuję uroczyście: przestrzegać sumiennie praw łowieckich, postępować zgodnie z zasadami etyki łowieckiej, zachowywać tradycje polskiego łowiectwa, dbać o dobre imię łowiectwa i Koła oraz godność polskiego myśliwego.