Wojskowe Koło Łowieckie Jenot

Historia naszego koła

Nasze Koło zostało założone 3 kwietnia 1993 r. W tym dniu na terenie poligonu „Muszaki” odbyło się zebranie założycielskie.

Założycielami Koła byli:

 • Jan Bronowski
 • Dariusz Figielski
 • Robert Gawlik
 • Jerzy Gryzio
 • Witold Pieniążek
 • Krzysztof Wichowski
 • Zbigniew Kamiński
 • Zygmunt Kołacki
 • Andrzej Kabała
 • Tadeusz Kask
 • Stanisław Szyndlarewicz
 • Janusz Wiśniewski
 • Ryszard Klarewicz
 • Marek Morawski
 • Zdzisław Ostrowski
 • Romuald Pasturski
 • Gabriel Spilkowski

WKŁ „Jenot” powstało z połączenia Koła Łowieckiego „Jenot” w Muszakach, którego członkami byli wojskowi oraz Koła Łowieckiego „Basior” w Jedwab­nie, skupiającego leśników z Nadleśnictwa Jedwabno.

Pierwszy Zarząd Koła miał następujący skład:

 • Zbigniew Kamiński – prezes
 • Romuald Pasturski – łowczy
 • Andrzej Kabała – sekretarz
 • Gabriel Spilkowski – skarbnik

Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej był Krzysztof Wichowski.

Koło początkowo dzierżawiło obwód łowiecki nr 171 w Nadleś­nictwie Jedwabno o pow. 6 329 ha. Do tego czasu obwód ten był wyłączo­ny z dzierżawy, gdyż znajdował się na terenie poligonu wojskowego „Muszaki”. Obwód obejmował leśnictwa Jagarzewo, Sadek i częściowo Uścianek w gmi­nach Janowo, Wielbark i Jedwabno. Pierwszy łowiecki plan hodowlany przewidywał odstrzał 70 jeleni, 28 saren, 25 dzików i 10 lisów.

Rozporządzeniem wojewody olsztyńskiego dnia 28 maja 1997 r. zmieniono przebieg granic i powierzchni obwodu zmniejszyła się do 5.627 ha. Z obwodu odeszły pola, a wraz z nimi zniknął problem szkód powodowanych przez zwierzynę

Wojskowe Koło Łowieckie Jenot