Wojskowe Koło Łowieckie Jenot

Walne Zgromadzenie 2018

Tegoroczne Walne Zgromadzenie odbędzie się 9 czerwca 2018 w sali pod kościołem św. Huberta w Zimnej Wodzie. Początek obrad o godz. 10.00. Zapraszamy wszystkich członków naszego Koła.

WALNE ZGROMADZENIE 2016

Tegoroczne Walne Zgromadzenie odbyło się 15 maja 2016. Wszystkie podjęte na nim uchwały oraz inne dokumenty są zamieszczone i dostępne dla naszych członków w "Dokumentach Walnego Zgromadzenia".

Przed rozpoczęciem Walnego Zgromadzenia nasz kolega Kazimierz Małolepszy został odznaczony Brązowym Medalem Zasługi Łowieckiej, który nadała mu w marcu br. Kapituła Odznaczeń Łowieckich

Gratulujemy serdecznie naszemu koledze.

 

 

INFORMACJE ŁOWCZEGO sezon 2016/2017

1. Zakaz polowań w ostoi cietrzewia: R1, R2, R3, część rejonu R6 i R14. Następujące drogi: Ulesie - Rekowo - Sadek (R1 i R2), Sadek (R6 granica z R14) są zamknięte na stałe szlabanami. Posiadam klucz do szlabanów - w razie pozyskania zwierzyny proszę do mnie dzwonić.

2. Przypominam że w naszym kole obowiązuje wpisywanie się w książkę wyjść w dniu polowania na jedno wyjście ( wieczór - rano lub rano - wieczór). Dziękuję za przestrzeganie tego obowiązku.

3. Wpisy do książki wyjść myśliwy dokonuje własnoręcznie lub po telefonicznym zgłoszeniu dokonuje łowczy.

4. Po pozyskaniu zwierzyny obowiązkiem myśliwego jest odnotować ten fakt w pozwoleniu na odstrzał oraz w książce wyjść - wpisując płeć zwierzyny, jej rodzaj i ilość oddanych strzałów oraz powiadomić o tym łowczego.

W przypadku samców zwierzyny płowej należy trofeum w skórze pokazać łowczemu - również dotyczy to zwierzyny pozyskanej na użytek własny.

5. Przypominam o obowiązku wykonywania badań dzika, kupowanego na użytek własny, na obecność włośnia i dostarczenie łowczemu kopii wyników badania.

6. Pozyskane drapieżniki należy dostarczać do łowczego lub w razie możliwości do Nadleśnictwa Jedwabno

7. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń urządzeń łowieckich (złamany stopień, szerszenie itp.) należy bezzwłocznie powiadomić o tym łowczego.

Wojskowe Koło Łowieckie Jenot